Zebrania wiejskie w Gminie Stare Bogaczowice dobiegły końca. Była to dobra okazja, by Wójt Mirosław Lech wraz ze współpracownikami mógł spotkać się z mieszkańcami gminy starając się rozwiązywać problemy poszczególnych sołectw. Mieszkańcy zgłosili wiele spraw i postulatów, które wszystkie zostały zapisane. Na pierwszy plan wysuwa się problem stanu gminnych dróg, zwłaszcza gruntowych, zniszczonych po bardzo deszczowym 2017 roku. Mimo znacznych i co roku zwiększanych środków przeznaczanych na remonty i inwestycje drogi nadal wymagają naprawy. Postulowano również konieczność czyszczenia rzek i potoków.

Oprócz omówienia inwestycji, które będą realizowane w tym roku, zachęcano mieszkańców do skorzystania z dotacji na wymianę źródeł ogrzewania oraz informowano o planowanych zmianach w segregowaniu odpadów.

Sołtysi Gminy Stare Bogaczowice:

Chwaliszów                            Arkadiusz Karczmarz           

 Cieszów                                 Nina Stańko                          

Gostków                                 Monika Trybuła         

 Jabłów                                   Irena Skulska                        

Lubomin                                 Jacek Mikołajczyk                 

Nowe Bogaczowice               Alicja Stępnik                       

Stare Bogaczowice                 Radosława Stramel-Świteńka                                  

Struga                                     Piotr Pruszyński