Godziny otwarcia Gminnego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Starych

Bogaczowicach w czasie „Ferii 2019”
od 28.01.2019 r.  do 08.02.2019r.28.01.2019 od 9.00 do 18.00
29.01.2019 od  15.00 do 17.00

30.01.2019 od 14.00 do 18.00
31.01.2019 od    9.00 do 18.00

01.02.2019 od    9.00 do 18.00


04.02.2019 od  9.00 do18.00

05.02.2019 od  15.00 do 17.00
06.02.2019 od  9.00 do18.00

07.02.2019 od 13.00 do 17.00
08.02.2019 od   14.00 do 17.00