Rada powiatu wałbrzyskiego podjęła uchwałę w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z Gminą Stare Bogaczowice budowy chodnika przy drodze powiatowej w Starych Bogaczowicach. Powiat Wałbrzyski na realizację przedmiotowego zadania przeznaczy dotację celową w kwocie 40 tys. zł. Gmina Stare Bogaczowice  zadeklarowała chęć wspólnej realizacji z Powiatem Wałbrzyskim zadania polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej  w Starych Bogaczowicach. Warunkiem wspólnej realizacji zadania i udzielenia przez Powiat dotacji w kwocie 40 000 zł jest wybudowanie przez Gminę chodnika o powierzchni min. 400 m². Gmina przeznaczyła na ten cel 200 000 zł a chodnik powstanie w górnej części wsi.