Trwa konkurs na najpopularniejszego dzielnicowego Dolnego Śląska. W konkursie bierze udział 44 dzielnicowych z naszego regionu.Plebiscyt ma na celu przede wszystkim wyłonienie, na podstawie głosów oddanych przez mieszkańców województwa, najpopularniejszego dzielnicowego na Dolnym Śląsku. 

Istotnym celem jest też popularyzacja roli dzielnicowego, jako policjanta „pierwszego kontaktu” wśród lokalnej społeczności.

Wyślijmy  SMS pod nr 72355 o treści DDR.161 i w ten sposób podziękujmy naszemu dzielnicowemu Rafałowi Gorgoniowi za pełną zaangażowania pracę na naszym terenie.