19 maja odbyły się jedne z najważniejszych obrady Rady Gminy Stare Bogaczowice - sesja absolutoryjna z wykonania budżetu za rok 2016. Dochody gminy zostały wykonane w 100,1%, a wydatki w 86,5%. Mimo wielu inwestycji w ubiegłym roku udało się wydać mniej niż zaplanowano. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 10 radnych.  Od głosu wstrzymało się czterech radnych, a jedna osoba była przeciw.