Dnia 23 lutego b.r. o godz. 10:00

w Gminnym Centrum Biblioteczno Kulturalnym w Starych Bogaczowicach ul.  Główna 148 

odbędzie się spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii  w  Wałbrzychu w  sprawie zagrożenia powodowanego przez wirusa ptasiej grypy. Wzywamy wszystkich utrzymujących drób                     w  gospodarstwach przyzagrodowych oraz utrzymujących drób               na  własne potrzeby oraz ptactwo hodowlane (gołębie) do przybycia na spotkanie w celach informacyjnych i zachowania odpowiednich środków bioasekuracji