Przypominamy że nie wolno wrzucać gorącego popiołu do pojemników na odpady !!!

Wyrzucenie do pojemnika na odpady gorącego lub żarzącego się popiołu może skutkować jego uszkodzeniem lub zniszczeniem, spowodować straty materialne zarówno po stronie właściciela jak i przedsiębiorcy odbierającego odpady !!! Ponadto takie postępowanie stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców !!! 

W przypadku odbioru żarzącego się popiołu przez firmę odbierającą odpady, istnieje bardzo duże zagrożenie dla samochodu transportującego odpady. W związku z tym, jeśli firma odbierająca odpady zauważy gorący popiół w pojemniku – nie zrealizuje odbioru odpadu. 

Aby uniknąć powyższej sytuacji należy do pojemników na odpady zmieszane wrzucać wyłącznie ZIMNY (schłodzony) popiół.