W dniach od 20 lutego 2017 roku do 26 lutego 2017 roku Rzeczpospolita Polska będzie obchodziła po raz kolejny Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Celem akcji jest udzielenie ofiarom przestępstw wszechstronnych informacji o przysługujących im uprawnieniach oraz możliwościach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec sprawców przestępstw oraz informacji w sprawach cywilnych i administracyjnych.

W ramach wyżej wskazanej akcji Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu będą w gmachu Prokuratury przy Placu Magistrackim 7 w dniach od 20 lutego 2017 roku do dnia 24 lutego 2017 roku w godzinach od 08:00 do 15:00 udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej osobom, które zostały pokrzywdzone przes