ZaświadczenieNawiązując do wcześniejszej informacji w sprawie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” informujemy, że Zaświadczenie nie jest niezbędne a jedynie pomocne dla Urzędów Gmin/Miast.

Nie jest konieczne wydawanie Zaświadczenia każdemu Beneficjentowi.