Schemat postępowania dot. realizacji Projektu pn. ""Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój"

Wzór umowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Deklaracja wekslowa

Oświadczenie wystawcy weksla

Pełnomocnictwo do podpisania weksla

Wzór weksla

Zgoda małżonka wystawcy weksla