W związku „Przebudową obiektu mostowego w pasie drogi powiatowej nr 3389D” od dnia13.09.2021 r. zostaje wprowadzone tymczasowa organizacja ruchu na w/w drodze na wysokości posesji 30 i 30A w Strudze. Objazd przeprowadzony będzie drogami wojewódzkimi nr 376 Struga – Szczawno – Zdrój i 375 Szczawno – Zdrój – Struga.

Planowany termin przywrócenia docelowej organizacji ruchu 12 grudnia 2021 r.