Szanowni Państwo,

jako współorganizator wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw ogólnopolskiego wydarzenia, jakim jest bezpłatne webinarium poświęcone tematyce związanej z rolnictwem, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w dotarciu z informacją do jak największej liczby osób zainteresowanych oraz w miarę możliwości udostępnienie pomieszczeń z wolnym komputerem dla chcących pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie pracowników oraz rolników.

Webinar dedykowany dla Dolnego Śląska odbędzie się w dniu 20 października 2021 r.na platformie Teams. Planowana tematyka będzie obejmować pełen wachlarz informacji istotnych dla mieszkańców wsi, zaprezentowany przez instytucje branży rolniczej takie jak:

ARiMR:

 • Aktualne nabory na dofinansowania dla rolników.
 • Najważniejsze uregulowania i aktualności dotyczące obrotu ziemią.
 • Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb (wapnowanie);
 • Ogólnopolski program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;
 • Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;
 • Program Czyste Powietrze;

KOWR

NFOŚiGW:

KRUS:

 • Działania ustawowe na rzecz osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników
 • Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych: Portal Ekrus,  e-zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej,  e-zaświadczenie
 • Rehabilitacja lecznicza rolników po przebytej chorobie COVID-19

Grupa Azoty:

 • trendy w nawożeniu (ustawodawstwo, klimat, postęp technologiczny)
 • CBJ: badania gleby.

Zależy nam, aby jak najwięcej mieszkańców terenów wiejskich z Dolnego Śląska skorzystało z oferty, jaką niosą unijne dotacje przeznaczone nie tylko na rozwój gospodarstw rolnych, ale także przedsiębiorczości. Wobec powyższego, wyrażam nadzieję, że okażą nam Państwo wsparcie przyłączając się aktywnie do naszej inicjatywy.

Link do połaczenia zostanie opublikowany na naszej stronie www.arimr.gov.pl oraz na profilu FB. Również prześlemy Państwu link na adres poczty email.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurami Powiatowymi074 846 13 06, Kierownik Edyta Marciniak lub naszym Oddziałem Regionalnym – z Panem Adamem Urbankiem pod numerem tel: 71-369-74-93 wewn. 62093