W związku z przypadającym świętem w dniu 15 Sierpnia 2018 roku tj. w środę:

- zmieszane odpady komunalne, które powinny być odebrane w tym dniu od mieszkańców z miejscowości: Jabłów, Lubomin, Struga i Chwaliszów /nie dotyczy nieruchomości z trudnym dojazdem/ będą odebrane w dniu 16 sierpnia 2018 r tj. w czwartek;

- odpady segregowane – papier, metale i tworzywa sztuczne z miejscowości: Chwaliszów, Stare Bogaczowice, Nowe Bogaczowice, Gostków   będą odebrane w dniu 17 sierpnia 2018 r. tj. w piątek.

Przypominamy, że w worki z odpadami segregowanymi /dotyczy nieruchomosci w zabudowie jednorodzinnej/ powinny być wystawione obok pojemnika na odpady zmieszane najpóźniej do godz.6.00  w dniu odbioru zgodnym z harmonogramem: http://www.starebogaczowice.ug.gov.pl/gospodarka-o...