W związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym informacji o zamiarze wykonywania na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. robót związanych z remontem przejazdu kolejowego kat. C linii kolejowej nr 274 relacji Wrocław Świebocki - Jelenia Góra- Zgorzelec w Jaczkowie w okresie od 10.09.2018 do 21.09.2018 i czasowym całkowitym zamknięciem ruchu kołowego w obrębie w/w przejazdu, jednocześnie informujemy , że wyznaczony zostanie objazd drogami wojewódzkim nr 367, 376 oraz 375.