Informacje dotyczące wyborów samorządowych 2018 r. dostępne są na:

 - stronie PKW     https://wybory2018.pkw.gov.pl/

- stronie BIP-u Urzędu Gminy w zakładce WYBORY i REFERENDA > Wybory samorządowe    http://bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/dokumenty/menu/63