W Gostkowie zakończono prace przy remoncie drogi gminnej prowadzącej obok kościoła. Na odcinku 70 m na nowym podłożu ułożono nawierzchnię z kostki betonowej. Uregulowano również sprawę odprowadzenia wód opadowych poprzez wzmocnienie rowu płytami betonowymi.