W Cieszowie dzięki dobrej współpracy Gminy z Starostwami Wałbrzyskim i Świdnickim wykonano nową nawierzchnię i utwardzono pobocza na drodze będącej skrótem z Cieszowa w kierunku Świebodzic. Jest to już 3 droga wyremontowana w tym roku w Cieszowie. Mieszkańcy  składają podziękowania Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego za uwzględnienie ich wniosków.