W Gostkowie rozpoczęto prace przy remoncie drogi gminnej prowadzącej do miejscowego kościoła. Na odcinku 70 m po wykonaniu podłoża zostanie ułożona kostka betonowa. Uregulowana zostanie również sprawa odprowadzenia wód opadowych.