Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawców, którzy mają wybudować S3 z Bolkowa do granicy państwa.

Kiedy maju w ubiegłym roku GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę drogi ekspresowej S3 z od Kamiennej Góry do Lubawki, swoje oferty złożyło 17 firm. Na początku 2018 r. okazało się, że 9 z nich nie przedłużyło terminu związania ofertą, w tym najtańszy Budimex.

Na tym postępowanie się nie zakończyło, bo GDDKiA odrzuciła trzy kolejne oferty: Astaldi, Salini oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia. Astaldi odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej, a ta nakazała powtórzyć analizę ofert.

GDDKiA ostatecznie na biurku zostało ich sześć i właśnie wybrała te najkorzystniejsze.

16-kilometrowy odcinek od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ w trybie „zaprojektuj i buduj” ma wykonać konsorcjum z liderem PORR z Warszawy za – jak informuje GDDKiA - 1 536 856 988 zł.

Kolejny odcinek o długości ponad 15 km. od węzła Kamienne Góra Północ do Lubawki wybudować ma konsorcjum Mosty Łódź jako lider z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia. Koszt tego fragmentu „eski” to niemal 880 mln zł.

Źródło; Gazeta Wyborcza