Wójt Mirosław Lech  przywiózł ze Starostwa dobre informacje dotyczące remontów dróg powiatowych. Już w maju zostaną  wykonane remonty dróg z Cieszowa do Chwaliszowa (okolica ubojni) oraz  pomiędzy Gostkowem a Jaczkowem. Remonty będą wykonywane jednocześnie na całej szerokości jezdni, więc należy się liczyć z kilkudniowym zamknięciem remontowanych dróg o czym poinformujemy w późniejszym terminie.

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak poinformował, że dzięki oszczędnościom przetargowym udało się uzyskać pieniądze na kolejne inwestycje w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019".

Dotację ma szansę otrzymać zadanie: modernizacja drogi powiatowej w Strudze stanowiącej łącznik dróg wojewódzkich nr 375 i 376.