W ramach Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Bogaczowice w kadencji 2014-2018 władze gminy podjęły decyzję o rozpoczęciu fazy projektowej budowy Centrów Integracji Społecznych w sołectwach Chwaliszów i Struga. Na spotkaniu wójta i jego zastępcy z projektantami 23 sierpnia uczestniczyły radne Aneta Rajca, Emilia Kmiecik oraz Izabela Kamińska. W celu dostosowania w sposób najbardziej funkcjonalny projektowanych obiektów do potrzeb mieszkańców Chwaliszowa oraz Strugi radna Aneta Rajca złożyła wniosek aby wójt skonsultował inwestycje z Radami Sołeckimi Chwaliszowa i Strugi. Dnia 25 sierpnia wójt Mirosław Lech na spotkaniu z sołtysem, Radą Sołecką oraz radną Anetą Rajca uzgodnili wstępny projekt budynku Centrum Integracji Społecznej w Chwaliszowie. W najbliższym czasie podobne spotkanie odbędzie się w Strudze.