Kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zakończyła się sukcesem. Na terenie całej gminy rozstawione były kontenery, do których mieszkańcy mogli bezpłatnie wrzucać tzw. odpady problemowe, których nie można wrzucać do pojemników na odpady zmieszane czy też pozostawiać przy punktach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Przez cały okres zbiórki, w okresie od 8 do 25 października 2018 r. udało nam się zebrać ponad 22 ton odpadów problemowych. 

Przez cały rok 2018 zebraliśmy takich odpadów ponad 50 ton!

Wszystkim mieszkańców biorącym udział w zbiórce dziękujemy! Zachęcając do prawidłowego postępowania z odpadami, zapraszamy już na wiosnę do skorzystania z kolejnej takiej akcji!

Przypominamy również, że w każdej chwili można wywieźć odpady problemowe do PSZOK-u, który przyjmuje bezpłatnie odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku. Wystarczy okazanie dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie gminy (w przypadku braku meldunku dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania może być np. umowa najmu lokalu itp.).

Lokalizacja PSZOK wraz z godzinami otwarcia:

PSZOK  w Kamiennej Górze, ul. Towarowa 49

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 600 do 1400

PSZOK  w Boguszowie-Gorcach, ul. Brzozowa 1

od poniedziałku do piątku od 700 do 1900

sobota od 900 do 1300 

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju przyjmowanych odpadów dostępne są pod adresem: http://bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/dokumenty/35