Koło gospodyń wiejskich (KGW) to obok jednostek OSP jedna z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują w Polsce.

Ich zadaniem jest obrona praw, reprezentowanie interesów oraz działanie na rzecz poprawy sytuacji kobiet i ich rodzin na terenach wiejskich. Obecnie działają one jako jednostki organizacyjne kółek rolniczych, a samodzielnie mogą funkcjonować jedynie tam, gdzie tych kółek nie ma.

W związku z wejściem w życie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U z 2018r. poz. 2212) Koła będą mogły funkcjonować samodzielnie, a przede wszystkim zyskają osobowość prawną. Muszą jednak zarejestrować się w ARiMR.


KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Wniosek