Gmina Stare Bogaczowice wspólnie z innymi gminami z terenu  Aglomeracji Wałbrzyskiej przystąpiła do opracowania wniosku o dotację na wymianę kotłów grzewczych oraz modernizację instalacji grzewczych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych (w lokalach mieszkalnych). W ramach projektu planujemy w latach 2019-2020 wymienić wysokoemisyjne źródła ciepła (zazwyczaj kotły węglowe) na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę (w tym pelet) lub paliwa gazowe.

UWAGA: wymianie nie podlegają kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany kotłów na kotły węglowe, niezależnie od ich klasy, w tym zasilane ekogroszkiem oraz na kotły olejowe.

Obecnie prosimy o składnie wstępnych deklaracji przystąpienia do projektu (dokument deklaracji dostępny w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice, pokój nr 231, tel. 74 845 21 59). Deklaracje zbierane będą w okresie od 20.12.2018 r. do 20.01.2019 r. 

Osoby, które już zrealizowały inwestycje lub planują realizację w okresie do 15 marca 2019 roku mogą przystąpić do programu pod warunkiem, że posiadają audyt energetyczny sporządzony nie wcześniej, niż 15 marca 2017 roku.

Przewidywana wartość dotacji to maksymalnie 35 000,00 zł. Wartość dotacji nie może przekraczać 70% wydatków, które podlegają refundacji. 

Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 15 stycznia 2019 roku godzina 17.00 w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Starych Bogaczowicach.