Starosta kamiennogórski dotrzymał słowa i na odcinek drogi z Pustelnika w kierunku Gostkowa został nawieziony tłuczeń, którym zasypano wszystkie większe dziury. Tym samym została wznowiona komunikacja samochodowa na tej drodze bez obawy uszkodzenia pojazdu. A że ta inwestycja była potrzebna może świadczyć to że w ciągu godziny naliczyliśmy tam 5 przejeżdżających samochodówa była to niedziela. W dni powszednie ruch podobno jest jeszcze większy a nie wszyscy już wiedzą o przejezdności tej drogi.