Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i decyzji Rządu o wprowadzeniu lockdownu, zdecydowaliśmy od dnia 22 marca 2021r., o ponownym wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Stare Bogaczowice.

Zalecana jest obsługa klientów w sposób zdalny (telefonicznie, e-mail  lub inne kanały dostępne w konkretnych referatach) oraz w formie korespondencyjnej: list tradycyjny lub platforma e-puap. W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa należy uprzednio skontaktować się pod numerami telefonów:

Sekretariat Urzędu Gminy                                                      tel. 74 845 22 20

Meldunki, Dowody osobiste, Zarządzanie kryzysowe     tel. 74 845 27 24

Kierownik Referatu Inwestycji,

Ochrony Środowiska, Gospodarki Mieniem                      tel. 74 845 27 18

Gospodarka Przestrzenna                                                     tel. 74 845 22 54

Rolnictwo i Ochrona Środowiska                                         tel. 74 845 21 65

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

i Ewidencja Podmiotów Gospodarczych                            tel. 74 845 21 33

Gospodarki Gruntami                                                             tel. 74 845 21 63

Podatki                                                                                      tel. 74 845 27 25

Infrastruktura Techniczna i Drogowa                                 tel. 74 845 27 19

Mieszkania Gminne                                                               tel. 74 845 22 39

Narodowy Spis Powszechny 2021                                      tel. 74 845 25 50

e-mail:

Sekretariat Urzędu Gminy                                        urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl

Meldunki, Dowody osobiste                                    m.wowjaczyk@ starebogaczowice.ug.gov.pl

Zarządzanie kryzysowe                                            g.roszczyk@starebogaczowice.ug.gov.pl

Kierownik RIG                                                            j.kalus@starebogaczowice.ug.gov.pl

Gospodarka Przestrzenna                                        l.juchkiewicz@starebogaczowice.ug.gov.pl

Rolnictwo i Ochrona Środowiska                          rig@starebogaczowice.ug.gov.pl

Gospodarka Odpadami Komunalnymi                 a.stochaj@starebogaczowice.ug.gov.pl

Gospodarki gruntami                                              a.karczmarz@starebogaczowice.ug.gov.pl

Podatki                                                                       a.dluzniewska@starebogaczowice.ug.gov.pl

Infrastruktura Techniczna i Drogowa                  k.barecka@starebogaczowice.ug.gov.pl

Mieszkania Gminne                                               m.chryczyk@starebogaczowice.ug.gov.pl

Narodowy Spis                                                       m.barecka-hajduk@starebogaczowice.ug.gov.pl

Powszechny 2021

Dostęp do pomieszczeń Urzędu Gminy Stare Bogaczowice będzie możliwy tylko dla pracowników urzędu.  – wyjątek stanowią potwierdzone umówione wizyty, takie które nie mogą być załatwione w sposób zdalny. W sprawach pilnych interesanci będą przyjmowani w godzinach od 10.00 do 12.00. Przy głównym wejściu do urzędu została postawiona urna na korespondencję tradycyjną.