W związku z pandemią i związanej z nią obostrzeniami sanitarnymi od 20 marca 2021 roku oraz negatywną opinią Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałbrzychu w sprawie organizowania spotkań. Informujemy, że zostają odwołane zaplanowane spotkania z mieszkańcami Gminy Stare Bogaczowice, które miały się odbyć 29 marca i 1 kwietnia 2021 roku.

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy zostaną poinformowania w osobnej informacji o toku postępowania przy naborze wniosków w porozumieniu z Operatorem Projektu.