Formularz do samospisu zaprojektowany został w taki sposób, aby przejście do kolejnego pytania zależało od odpowiedzi udzielonej na pytanie poprzednie. Tym samym nie należy utożsamiać liczby pytań w przedstawionym na stronie wykazie pytań z liczbą wszystkich pytań, na które dana osoba będzie udzielała odpowiedzi , ponieważ będzie to wynikało z indywidualnej sytuacji respondenta (np. wieku, jego historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.). Jeżeli okres przebywania za granicą respondenta jest krótszy niż rok, wówczas wypełnia on kwestionariusz emigranta krótkookresowego, jeżeli wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego. W przypadku emigranta, o którym informacji udziela respondent dokonujący samospisu, mieszkający w Polsce, każde pytanie kwestionariusza osobowego zawiera dodatkową odpowiedź „nie mam żadnej wiedzy na ten temat”. W związku z powyższym w formularzu elektronicznym nie ma numeracji pytań.

Formularz elektroniczny wsparty jest słownikami: adresów, krajów obywatelstwa, krajów urodzenia, zamieszkania oraz przebywania, narodowości, języków, wyznań, rodzajów paliwa i źródeł energii, rodzaju obiektów zbiorowego zakwaterowania, zawodów oraz rodzajów działalności (PKD). Zawiera również dodatkowe wyjaśnienia i definicje pojęć.

Lista pytań w NSP 2021

UWAGA

A nie będziemy pytać m.in. o: zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta bankowego, numery PIN do karty, dane logowania do bankowości internetowej. Jeśli ktoś podający się za rachmistrza zada pytania dotyczące powyższych informacji respondent będzie mógł odróżnić oszusta od rachmistrza spisowego.


Zachęcamy w miarę możliwości o spisywanie się samodzielnie przez internet w domowym zaciszu, formularz jest przejrzysty i przyjazny do spisania.


Przypominamy, że każdy może skorzystać z Gminnego Biura Spisowego, gdzie przygotowane jest stanowisko do samospisu, z pomocą przyjdą członkowie GBS, pomogą przy obsłudze komputera i aplikacji spisowej. Kontakt do Gminnego Biura Spisowego 74 845 25 50.