Od 1 kwietnia do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Po raz pierwszy jest on obowiązkowy i przeprowadzany jest metodą samospisu. Za jego organizację odpowiedziany jest Główny Urząd Statystyczny. Jedną z metod przeprowadzenia spisu jest podanie przez telefon odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu przy pomocy rachmistrza spisowego.

Jeśli mamy wątpliwości, czy osoba, która do nas dzwoni, jest prawdziwym

rachmistrzem, możemy to sprawdzić na kilka sposobów: poprzez specjalnie

przygotowaną aplikację dostępną na stronie internetowej spisu lub poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99.Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:

• Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.

• Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie

Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o

przetwarzaniu danych osobowych.

• Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet, punkt

spisowy lub poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do

respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia

danych.

• Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w

domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości

internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.

• W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i

rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent

niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego

Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

• Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu

przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie

można odmówić mu podania danych.Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą

statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą

wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w

spisie ma zapewnioną pełną anonimowość. Osoby wykonujące prace spisowe

są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej

niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności.Spis Powszechny organizowany jest raz na 10 lat. To podstawowe badanie i

źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie

informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i

społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.Spisy realizowane są zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji

międzynarodowych, jak Unia Europejska i ONZ, co umożliwia dokonywanie

porównań międzynarodowych. Państwa członkowskie UE zobligowane są do

zbierania danych statystycznych.


Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań,

stara się zdiagnozować: ilu nas jest, kim jesteśmy i jak żyjemy. Spisy

powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań. Oznacza to, że

dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich

obywateli.Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np.

wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są

dla państwa jedynym źródłem danych. Wyniki spisu umożliwiają analizę i

ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych. Na ich

podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne

na kolejne lata.