Gmina Stare Bogaczowice zaprasza chętnych do składania wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza poprzez trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie. Wysokość dotacji celowej ze środków budżetu Gminy wynosi do 50 % kosztów kwalifikowalnych, udokumentowanych fakturami lub rachunkami.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 8 czerwca 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, pokój nr 218 ul. Główna 132.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielania dotacji. Dodatkowe informacje, Regulamin oraz formularze zgłoszeń, można uzyskać na stronie internetowej www.starebogaczowice.ug.gov.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 231.

Informacja telefoniczna: 74 845 21 59.


Ogłoszenie

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5