Ruszamy z pierwszym konkursem na markę lokalną Sudecki Świat.

Ideą konkursu jest wyłonienie najlepszych produktów i usług z obszaru LGD Kwiat Lnu charakteryzujących się oryginalnością, wysoką jakością i atrakcyjnością dla klientów i turystów.

Wyłonienie grupy najciekawszych lokalnych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem marki lokalnej.

Konkurs obejmuje 3 kategorie:

• produkt

• usługa

• inicjatywa

Laureaci oprócz certyfikatu otrzymają możliwość uczestniczenia w działaniach promocyjnych realizowanych przez LGD Kwiat Lnu.

Informacja o ich produkcie, usłudze lub inicjatywie znajdzie się w wydawnictwie promujących oraz powstanie film promocyjny prezentujący wszystkich laureatów.

Plakat informacyjny, regulamin oraz inne dokumenty będą dostępne na naszych stronach już od środy.

Szczegóły pod nr telefonu 75 74 11 804 lub zapytanie na adres biuro@kwiatlnu.eu