Z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego

składam serdeczne podziękowania i najlepsze życzenia osobom tworzącym samorząd w Naszej Gminie

Radnym, Sołtysom, Radom Sołeckim oraz wszystkim  Pracownikom Samorządowym. 

Dziękuje za współpracę i zaangażowanie w rozwój Gminy Stare Bogaczowice.

Życzę Państwu by codzienny trud był doceniany, a lokalne społeczności wspierały Wasze inicjatywy

i angażowały się w  budowanie lepszego jutra.


Wójt Gminy Stare Bogaczowice

Mirosław Lech