W Cieszowie rozpoczęto realizację projektu który obejmuje swoim zakresem wyposażenie Otwartej Strefy Aktywności w urządzenia treningowe dla osób dorosłych oraz ogrodzony plac dla dzieci wraz z elementami małej architektury. Funkcja terenu przewidziana jest jako ogólnodostępny teren rekreacyjny, wyposażony w siłownię plenerową, w plac zabaw-aktywności dzieci w wieku 4-14 lat oraz strefę wypoczynku.

Trwają starania władz gminy o zdobycie dofinansowania na budowę kolejnego takiego obiekt w Gostkowie.

Wczoraj podpisano umowę z wykonawca na budowę świetlicy wiejskiej w Cieszowie. Za kwotę 1,2 mln zł do końca października powstanie obiekt podobny do tych które w najbliższym czasie zostaną oddane do użytku w Strudze i Chwaliszowie.