Gmina Stare Bogaczowice zaprasza chętnych do składania wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza poprzez trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie. Wysokość dotacji celowej ze środków budżetu Gminy wynosi do 50 % kosztów kwalifikowalnych udokumentowanych fakturami lub rachunkami.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 10 kwietnia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielania dotacji – zamieszczonym poniżej. Formularze zgłoszeń do pobrania poniżej. Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeń można uzyskać także w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice pok. 226 lub telefonicznie: 74 845 27 18.


REGULAMIN


ZGŁOSZENIE