Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przekazał Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice promesę na dofinansowanie odbudowy trzech dróg na terenie gminy , które zostały uszkodzone w wyniku intensywnych opadów w czerwcu ubiegłego roku. Dotacja wynosić będzie 389 tys. zł.

W bieżącym roku z tych środków i przy 20 procentowy udziale środków gminy zostanie wyremontowana droga gminna w Chwaliszowie obok osiedla Młodych (260m) i drogi w Starych Bogaczowicach - jedna obok RSP (240m) a druga to ul. Wiązowa (90m).