W związku z zarządzonymi na 26 maja 2019 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborcy mogą się zgłaszać jako kandydaci do obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie z § 8 Uchwały nr 12 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r., wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełnienia spośród wyborców, o czym mowa w art 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Obwodową komisję wyborczą powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.

Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów, jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy komisji komisarz wyborczy może uzupełnić jej skład, a jeżeli jest mniejsza niż 5 – uzupełnia jej skład. Uzupełnienia składu komisji dokonuje się spośród osób, które złożyły zgłoszenie do urzędnika wyborczego.


ZGŁOSZENIE