Od 4 marca 2019 roku  obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. 

Wydawane dowody będą posiadały warstwę elektroniczną zawierającą certyfikaty.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu znajdują się na stronie www.edowod.gov.pl.

WNIOSEK