Informujemy, że w naszym urzędzie można dokonywać płatności przy użyciu kart płatniczych i telefonu.

W pokoju nr 116 uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą. Dodatkowo umożliwione zostało dokonanie płatności telefonem w systemie Blik (dotyczy Klientów: PKO BP S.A, ING S.A.) lub PeoPay (dotyczy Pekao S.A.)

Kartą i telefonem można dokonać płatności za:

· podatek od nieruchomości,

· podatek rolny,

· podatek leśny,

· opłatę za gospodarowanie odpadów komunalnych,

· opłatę skarbowa,

· opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,

· opłatę za zajęcie pasa drogowego,

· czynsz za lokal,

· dzierżawę.

Klienci urzędu dokonujący płatności przy pomocy karty płatniczej bądź przy użyciu telefonu nie ponoszą  tego tytułu  żadnych prowizji. Zachęcamy więc do korzystania z tej formy płatności.