Jeszcze tylko do 14 marca (środa) można złożyć do ARiMR Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

W 2018 roku w przypadku, gdy dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 nie uległy zmianie, można zamiast Wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożyć stosowne oświadczenie - druk dostępny na stronie http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bez...

i tam również są szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków.

W przypadku wystąpienia zmian, bądź jeśli rolnik we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych większą  niż 10 ha i ubiegał się również o:

jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,

płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),

wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),

lub premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020)                                          od 15 marca  wniosek  musi złożyć  przez aplikację eWniosekPlus