Podpisano również umowę na budowę 2 Lokalnych Ośrodków Integracji Społecznej w miejscowościach Chwaliszów i Struga”z wykonawcą: TWS GB SP. z o.o. Spółka Komandytowa, Wrocław.

Zadanie obejmuje budowę 2 budynków Lokalnego Ośrodka Integracji Społecznej o pow użytkowej 314 m2 z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chwaliszowie oraz w Strudze.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie nw. robót:

  • Ogólnobudowlane
  • Instalacyjne - wewnętrzna instalacja wodociągowawody zimnej, ciepłej
  • Instalacyjne wentylacji
  • Kanalizacja sanitarna z oczyszczalnią ścieków
  • Centralne ogrzewanie z pompą ciepła
  • Kanalizacja deszczowej
  • Wewnętrzne instalacji elektryczne,
  • Instalacje odgromowe
  • Mała architektura, zieleń, dojścia, dojazdy miejsca parkingowe,
  • Przyłącza wody, sanitarne, energii elektrycznej,

Planowany termin zakończenia prac: 31.05.2019 r.

Wartość kontraktu: 2 349 300,00 zł brutto

Gmina Stare Bogaczowice planuje złożyć wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020– ZIT AW.