28 lutego 2020 roku o godzinie 17:00 Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne zaprasza na spotkanie z Panem Krzysztofem Żarkowskim - fotografem przyrody, przyrodnikiem, obserwatorem znawcą ptaków,