W ostatnim czasie zakończone zostały prace remontowe na drogach gminnych, w Starych Bogaczowicach dwie drogi o długości 240 m i 90  m w Chwaliszowie droga o długości 260 m. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wyremontowane drogi zostały uszkodzone podczas intensywnych opadów które wystąpiły na terenie gminy w czerwcu 2018 r. Wykonane prace polegały na położeniu nawierzchni asfaltowych, ułożeniu korytek odwadniających, uregulowanie rowów oraz umocnienie skarpy drogi w Starych Bogaczowicach płytami ażurowymi.