Gminny Ośrodek Pomocy Społecznie w Starych Bogaczowicach wraz z Bankiem Żywności we Wrocławiu zrealizowali "Program Operacyjny  Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018" współfinansowany z Europejskiego Funduszu pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.


Sprawozdanie z pomocy żywnościowej