Z powodu prowadzonych prac przy budowie II etapu systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga, od 24 lutego 2020 roku będzie utrudniony dojazd do ul Kolonia. Prosimy o uwagę i zachowanie i ostrożności.