Zdjęcie dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Galewice

1 sierpnia przypada 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w celu uczczenia pamięci i bohaterstwa Powstańców dokładnie o Godzinie W - 17.00. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 306 z dnia 9 lipca 2019 r. na terenie całego województwa dolnośląskiego przeprowadzony będzie trening systemu ostrzegania i alarmowania. W ramach treningu, na terenie Gminy Stare Bogaczowice zostaną uruchomione syreny i wyemitowany sygnał ogłoszenia alarmu (modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut).