Gmina Stare Bogaczowice zawiadamia, że od dnia 1 stycznia 2020 r. wszelkie płatności dokonywane przez Gminę realizowane bezgotówkowo, na postawie faktur zakupu z wskazaną kwotą podatku VAT, Będą realizowane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split paymant).

Jednocześnie informujemy, iż Gmina będzie realizować płatności na rzecz kontrahentów, prowadzących działalność gospodarczą tylko na ich rachunki rozliczeniowe i utworzone do nich rachunki VAT.

Zwracamy uwagę, iż od 1 listopada 2019 r. zgodnie z nowelizacja ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1751 z dnia 2019.09.13), podatnicy którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy oraz nabywcy (podatnicy VAT zarówno czynni jak i zwolnieni) ww. towarów i usług zobowiązani są posiadać rachunek rozliczeniowy, w rozumieniu prawa bankowego lub rachunek w SKOK, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą prowadzonych w walucie polskiej.