Nowo wybudowane świetlice w Strudze i Chwaliszowie zostały właśnie wyposażone w niezbędne meble i sprzęty. Świetlice powstały dzięki realizacji przez Gminę Stare Bogaczowice projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W świetlicach zwanych Lokalnymi Ośrodkami Integracji Społecznej (LOIS) – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach – realizował będzie zadania Klubu Integracji Społecznej dla mieszkańców gminy. KIS został powołany Uchwałą Nr VI/2019 RG Stare Bogaczowice z dnia 7 maja 2019 r., a jego prowadzenie zostało powierzone Ośrodkowi Pomocy Społecznej. KIS został także wpisany do rejestru klubów integracji społecznej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

W KIS prowadzona będzie między innymi reintegracja zawodowa i społeczna osób określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym i zadania te będą realizowane w obu obiektach, – czyli LOIS w Strudze i Chwaliszowie.

Proponowany bieżący zakres usług (od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r) LOIS STRUGA:

psycholog – w każdy poniedziałek w godzinach od 17.10 do 19.10

terapeuta uzależnień – w każdy poniedziałek od 14.30 do 16.30

prawnik, – co drugi czwartek miesiąca od 16.30 do 17.30

WYKŁAD DLA MIESZKAŃCÓW (działania edukacyjno – wychowawcze - cyklicznie „poruszamy trudne tematy”

-    25 października 2019 r. godzina 17.30 „ Jak środki psychoaktywne (alkohol, narkotyki i dopalacze) wpływają na nas i nasze relacje z bliskimi”.

Ponadto zapraszamy w czwartek 10.10.2019 o godz. 18.00 na spotkanie z Panią Anetą Marciniuk, która przedstawi osobom zainteresowanym ofertę zajęć (zajęcia taneczne różnego rodzaju, aerobik itp.), które mogłyby odbywać się cyklicznie. Pierwsze spotkanie jest bezpłatne – zachęcamy do zapoznania się z proponowaną ofertą.

Proponowany bieżący zakres usług (od 1.10.2019 r. do 31.12.2019 r) LOIS CHWALISZÓW:

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i integracyjne w świetlicy:

Poniedziałek 16:00-19:00
Wtorek 16:00-19:00
Środa 16:00-19:00
Czwartek 16:00-19:00

Czwartek 10.10.2019 r. godz. 17.00 spotkanie z Panią Anetą Marciniuk (jak w Strudze)

Terminy zajęć stałych z przyczyn niezależnych od organizatora mogą ulec zmianie. Będziemy starać się o wcześniejsze przekazanie informacji o takim zdarzeniu.