W dniu 6 grudnia 2018 roku, przy asyście Władz Gminy i przedstawicieli Rady Gminy oraz obecnej Pani Sołtys i byłych Sołtysów została uroczyście otwarta kolejna w naszej Gminie Świetlica Wiejska w Cieszowie. Mieszkańcy tłumnie przybyli na uroczystość, na dzieci czekał spektakl pt. "Zagubiony prezent" i spotkanie z Mikołajem, dla dorosłych i milusińskich słodki poczęstunek. Dziękujemy, że zechcieli Państwo za nami świętować i mamy nadzieje, że Świetlica będzie chętnie odwiedzana.


Po raz kolejny z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że Realizacja Operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cieszów na działce nr 175/1”, mającą na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Cieszów poprzez budowę świetlicy wiejskiej, była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”