Szukam, szukania mi trzeba,

Domu gitarą i piórem,

A góry nade mną jak niebo,

A niebo nade mną jak góry…

Wolna Grupa Bukowina / Sielanka o domu

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 kwietnia 2019 r. odszedł nagle nasz: przyjaciel, kolega, współpracownik…

Wiesław Ślawski

Z samorządem gminnym związany był od ponad 40-stu lat pełniąc różne funkcje i działając społecznie na rzecz gminy. Urząd Gminy w Starych Bogaczowicach bez niego już nigdy nie będzie taki sam. Nam pozostaną wspomnienia, piękne zdjęcia i…

Współpracownicy