W związku z programem

pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice (pok. 225) od dnia 05.08.2019 r. udostępnione zostaną rolnikom

pojemniki do pobrania próbek gleb.

Osoby, którym wydane zostaną pojemniki będą poinformowane o  terminie i miejscu odbioru próbek przez pracownika Stacji

Chemiczno - Rolniczej we Wrocławiu.


Więcej informacji na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w  Warszawie https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie lub w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Wałbrzychu, ul. Adama Mickiewicza 42, 58-300 Wałbrzych.


Komunikat Krajowej Stacji Chemiczno - Roliniczej